Oferta

W ramach współpracy zapewniamy:

• Ewidencja czasu pracy kierowców
• Odczyty kart kierowców i tachografów
• Analiza wykresówek
• Raport aktywności kierowców
• Raport wykroczeń kierowców
• Audyt dokumentacji
• Wskazówki eliminujące naruszenia

• Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
• Rejestr czasu pracy na terenie innych Państw
• Wsparcie i reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
• Wsparcie i reprezentacja podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego
• Wsparcie podczas zagranicznych kontroli
• Odwołania, mandaty, viatoll, pomoc kierowcom na drodze
• Szkolenia dla kierowców i właścicieli firm