Rozliczanie czasu pracy kierowców

Bez wątpienia dla wielu osób analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców to złożone i niejasne zadanie. Na wstępie trzeba mieć tutaj na uwadze charakter zawodu kierowcy, który jest pracownikiem mobilnym i wykonuje swoją pracę z dala od siedziby swojej firmy. Dlatego też dokładne ustalenie godzin, w jakich pracował jest utrudnione, ale nie jest to niemożliwe. Dzięki zainstalowanym w pojazdach najlepszej jakości tachografom możemy to sprawdzić.

Co to jest tachograf?

Tachograf jest to urządzenie pomiarowe, które ma w sobie kilka funkcji w tym prędkościomierza i zegara. Tachograf w funkcji czasu rejestruje: jego chwilową prędkość oraz aktywność kierowcy, innej pracy, dyżuru (oczekiwania) i odpoczynku oraz przejechaną przez pojazd drogę. Dlatego podczas egzekwowania tego typu restrykcji potrzebny jest tachograf, którego zapisy służą do określenia czasu pracy kierowcy.

Podział tachografów

Tachografy dzielą się na analogowe i cyfrowe. Pierwsze z nich rejestrują dane na woskowanych dyskach papierowych, a drugie na karcie.

Po dniu 1 maja 2006r montaż tachografu cyfrowego jest obowiązkowy w przypadku samochodów ciężarowych zarejestrowanych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem niektórych kategorii pojazdów, które nie mają takiego obowiązku:
• przeznaczone do przewozu rzeczy, gdy całkowita masa pojazdu wraz z przyczepami nie przekracza 3,5 tony,
• przeznaczone do przewozu osób, które ze względu na konstrukcję mogą przewozić maksymalnie 9 osób wraz z kierowcą,
• używane do przewozów towarów w celach prywatnych,
• pomocy technicznej,
• których maksymalna dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h,
• przeznaczone do przewozu osób wykonywanego w ramach usług regularnych, których droga przebiegu nie przekracza 50 km,
• o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, które używane są do prywatnego przewozu rzeczy.

Rozliczanie czasu pracy kierowców w 2019 roku

Tachografy cyfrowe po 11 latach działania zostaną zastąpione w czerwcu 2019 roku na tzw. inteligentne tachografy, które będą pilnować kierowcy (i jego czasu pracy), a nie kierowca tachografu, jak to jest obecnie. Wynika to z załącznika IC do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 165/2014.

Nasza firma posiada specjalistów, którzy zajmują się rozliczaniem czasu pracy kierowców zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy.

rozliczanie czasu pracy kierowców